Zarządzać po ludzku - kampania społeczna

Książki po polsku:

Na przekór stereotypom - Ricardo Semler

SIM Speed Intuition Management  - Björn Lundén W książce autor przedstawia swoją koncepcję przedsiębiorczości i zarządzania - planowanie i procedury należy w jak największym stopniu zastąpić działaniem intuicyjnym. Książka zawiera wiele przykładów z życia.

Pieniądz wolny od odsetek i inflacji Margaret Kennedy 

BOOKS

Listed below are some of the best books we’ve found on organizational democracy and democracy in general. The list is not meant to be exhaustive, nor is WorldBlu officially endorsing these writers or their ideas. Our intent is simply to point you in the direction of some of the most accessible and insightful books we’ve found on the topic of democracy and organizational democracy.

books on organizational democracy
Books on Democracy In General