Zarządzać po ludzku - kampania społeczna
Waldemar Piasecki waldemar.piasecki@gmail.com
 kom/mob +48 (0) 508 069 936