ALTERMARKET

Altermarket to miejsce wymiany towarów i usług przy użyciu komplementarnej waluty Dobry. Miesce wymiany nie jest zdefiniowane geograficznie, a wymiana w ramach Altermarketu może następować wszędzie tam, gdzie spotykają się dwa podmioty akceptujące Dobry jako środek transakcyjny.

Altermarket to także sposób na radykalne obniżenie cen podstawowych towarów i usług dzięki:

W ramach Altermarketu przewiduje się bezpłatne dostawy certyfikowanych SIRem produktów do domów lub miejsc ich dystrybucji.

Udział w Altermarkecie wymaga rekomendacji.