ALTEGRO

Altegro jest giełdą obsługującą wymianę dóbr i usług przy użyciu społecznej waluty komplementarnej Dobry.

Giełda Altegro działa w podobny sposób, jak obecnie działa popularne Allegro, stąd w naszej nazwie aluzja do tego znakomitego portalu operującego w rzeczywistości złotówkowej.

Czynnymi uczestnikami Altegro mogą być wyłącznie członkowie Altermarketu, a transakcje odbywają się w bezpiecznym środowisku informatycznym.