ALTERFIRMA

Alterfirma to nowatorska koncepcja "dynamicznych udziałów" odzwierciedlających realny wkład indywidualnych współwłaścicieli przedsiębiorstw w wypracowanie ostatecznych wyników finansowych. Według dynamicznego profilu udziałów dzielone są zyski i straty przedsiębiorstw.

Formuła Alterfirmy umożliwia tworzenie przedsiębiorstw społecznych o dowolnym profilu - na zasadzie samofinansowania, czyli bez udziału kredytów. W prowadzeniu Alterfirmy wykorzystuje się narzędzia transakcyjne Altermarketu.

Warunkiem uczestnictwa w programie Alterfirma jest ukończenie szkolenia II stopnia.