BIULETYN
AKTUALNOŚCI
        CZYM JESTSYSTEM INFORMACJI RZETELNEJ SIR?
 
 
 


CZYM JEST SYSTEM INFORMACJI RZETELNEJ SIR?

SIR to zestaw określonych zasad i procedur, mających na celu zapewnienie rzetelności informacji. Jego zasadniczym celem jest gromadzenie najbardziej aktualnej i wiarygodnej - w danym momencie - wiedzy (całość została podzielona na 8 działów).
Projekt ten jest tworzony przez ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że jeśli chcą poznawać prawdę oraz korzystać z rzeczywiście wiarygodnej wiedzy, muszą sami tworzyć bazę informacji.

Zakres zastosowań SIR może być bardzo szeroki. Oto kilka sformułowań na ten temat:

  • pomaga wybrać rzeczy, metody, rozwiązania, o możliwie wysokiej jakości i nie wygórowanych kosztach;

  • kojarzy opinie użytkowników oraz ekspertów o artykułach codziennego użytku, usługach, pracy, zjawiskach, wydarzeniach, teoriach, ludziach;

  • przez metody kojarzenia osobowości, pomaga w organizowaniu zespołów oraz w doborze odpowiedniej osoby do określonego zadania;

  • jest także systemem integracji wiedzy - najważniejszego czynnika w nadchodzącej epoce. Dzięki niemu uzyskujesz możliwość dostępu do nieznanej Ci dotychczas wiedzy;

  • to sposób na poruszanie się w morzu informacji, których pojedynczy człowiek nie jest w stanie ogarnąć;

  • jest podstawą nowego alternatywnego systemu, w którym indywidualne cechy, osobowość, energia, umiejętności, będą lepiej zauważone i spożytkowane, jednocześnie dając człowiekowi możliwość ciągłego doskonalenia.

Pragniemy uprzedzić, że założeniem systemu nie jest wcale powszechna dostępność. Niektóre tematy będą dostępne bez ograniczeń, a inne tylko dla zarejestrowanych uczestników projektu. Podstawowym kryterium jest rekomendacja dotycząca rzetelności uczestnika. W tym momencie nie podajemy jeszcze szczegółów na ten temat. Zamieszczamy - dla ilustracji - kilka fragmentów z regulaminu obiegu informacji w SIR (dla uczestnika).


Wiarygodność informacji

1. Interesują nas tylko informacje wiarygodne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz podać całej prawdy - nie musisz jej podawać. Możesz wtedy odpowiedzieć: "nie wiem". Co może znaczyć zarówno to, że nie chcesz powiedzieć lub rzeczywiście nie wiesz. Przyjmujemy taką odpowiedź jako uczciwą.

2. W przypadku wątpliwości, przy wątpliwym zdaniu, postawić znak (?) (zob. instrukcję IN-FZ), ale wówczas wątpliwa informacja może zostać usunięta przez redaktora działu, jeśli uzna, że ma ona niewielkie znaczenie lub jest bezwartościowa zgodnie z zasadą: błędna informacja może mieć bardziej szkodliwe konsekwencje niż brak informacji.

3. Opinie kwalifikowane do działów: PUBLICYSTYKA, WYBORY ESTETYCZNE, SZTUKA, KONCEPCJE, nie są poddawane ocenie wiarygodności i w związku z tym nie są punktowane.


Wiarygodność uczestnika SIR

1. Podana do SIR informacja musi być prawdziwa przynajmniej według twojego głębokiego przekonania. Za każdą informację otrzymujesz 1 punkt (szczegóły określa instr. IN-OZ). Jeśli podasz nieświadomie błędną informację oznacza to, że nie jesteś uważny i tracisz punkt wiarygodności. Jeśli świadomie podasz błędną informację - tracisz całą wiarygodność na okres przynajmniej 1 roku.

2. Uzyskane punkty wiarygodności są brane pod uwagę w procesie awansu w strukturach SIR (jak również SOW) oraz w innych formach premiowania uczestników SIR.

3. Procentowy, aktualny wskaźnik wiarygodności może być podawany (za zgodą zainteresowanego) obok kodu identyfikacyjnego w publikacjach SIR.(...)

4. Po każdych 2 latach współpracy uczestnikowi SIR punkty wiarygodności są przyznawane od zera. (...)


Publikowanie informacji

1. Informacje są opracowywane przez redaktorów odpowiedzialnych za poszczególne działy. Redaktor przekazuje opracowaną informację do działu analiz, gdzie decyduje się o jej dalszym losie (opublikowanie, do bazy danych, do wyjaśnienia, odrzucenie informacji niepewnej lub fałszywej, inne).

2. Z reguły publikowane są pozytywne informacje (o tym, co jest dobre). Negatywne informacje (co jest złe) będą publikowane po rozważeniu konsekwencji różnej natury (np. możliwe oskarżenie o szkodzeniu wizerunku danej osoby) itp.


Odbiór informacji (przez uczestnika)

1. Informacje w formie drukowanej:
(...)

2. Informacje w formie elektronicznej:
a) treści biuletynu przesyłane są jako poczta e-mail. Mogą one w prostszej formie (pozbawione układu graficznego jaki jest w biuletynie), w formacie tekstowym lub w formie graficznej (pliki pdf),
b) część treści może być publikowana na stronach www (będą to wybrane informacje podawane do publicznej wiadomości).

3. Informacje w formie telefonicznej
dotyczą raczej krótkich, jednostkowych informacji oraz obsługi działu ogłoszeń (zlecanie ogłoszeń, odpowiedzi na ogłoszenia).
(...)


przyg. J.P.