ALTERCARD

Altercard jest nowoczesnym i bezpiecznym systemem transakcyjnym dla lokalnych gospodarek społecznych. Jego końcówką jest karta chipowa zapewniająca wygodę w przeprowadzaniu transakcji na alternatywnych rynkach wymiany i handlu. Jednostką transakcyjną Altercard jest Dobry. Kurs Dobrego w stosunku do złotówki jest niezmienny i wynosi 1 : 1.

Jednostką oszczędnościową na karcie Alterrcard jest 1 godzina. Aktualny kurs godziny w stosunku do Dobrego jest publikowany na stronach Allternetu. www.allternet.most.org.pl.

Posiadanie Altercard wymaga rekomendacji dwóch członków Altermarketu oraz odbycia szkolenia I stopnia.