DOBRY

Dobry jest komplementarnym uzupełnieniem Złotego, polskiej waluty, która nie spełnia należycie swojego zadania, gdyż jest za droga. Każda transakcja wykonana za pomocą Złotówki jest obciążona podatkami i opłatami wynoszącymi 80 groszy.

Postulujemy zatem utworzenie waluty komplementarnej o nazwie Dobry, będącej tanim i bezpiecznym środkiem transakcyjnym przeznaczonym dla lokalnych społeczności.

Dobry posiada dwie wartości - jedną wyrażoną w jednostkach czasu, i drugą wyrażoną w Złotych.

W celach oszczędnościowych przechowuje się Dobrego w bankach czasu i w jednostkach czasu. Jako środek transakcyjny Dobry występuje w postaci elektronicznej i jest dla wygody użytkowników wyrażony w Złotych.

Dobry jest walutą bezodsetkową. Kurs Dobry/Złoty jest publikowany.