Moją intencją jest żyć w świecie bez przemocy. Po wieloletnich studiach doszedłem do przekonania, że podstawowym źródłem przemocy w świecie jest nieuczciwa z gruntu ekonomia, oparta na oprocentowaniu kapitału i częściowej rezerwie bankowej. Zrozumiałem też, że współczesny system ekonomiczny jest nienaprawialny od wewnątrz, więc jedynym ratunkiem dla ludzkości zdążającej ku samozagładzie jest tworzenie przestrzeni alternatywnej, gdzie racjonalne stają się relacje miłości, współodczuwania i współpracy.

Zmiana paradygmatu to zadanie wielkie, obejmujące praktycznie wszystkie obszary życia, lecz nie możemy się wahać, aby rozpocząć to dzieło już teraz, bo jutro może być za późno.

Pracę należy zacząć od przywrócenia zdrowych relacji ekonomicznych, tak aby ludzie mogli z sobą uczciwie współpracować przy realizacji większych zadań. Wyrazem tych dążeń są projekty Dobry i Altermarket, oparte na ekonomii bezodsetkowej, znanej w świecie pod nazwami LETS i "banki czasu", a także podziemny miesięcznik Alter, gdzie wspólnie z innymi autorami prezentujemy koncepcje całkiem inaczej urządzonego świata, który jest możliwy.

Krzysztof Lewandowski

autor projektów:
oraz współtwórca i redaktor naczelny
pisma
http://www.swietoradosci.most.org.pl/alter


 

--> powrót