SZKOLENIA

   Szkolenie I stopnia
dla uczestników projektów ekonomii społecznej

    Szkolenie II stopnia
dla koordynatorów ekonomii społecznej

    Szkolenie III stopnia
dla instruktorów inkubacji firm i samofinansowania projektów ekonomii społecznej